Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:

"Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpożarowego) dla Pawilonu IV w DPS „JUNIOR” w Miłkowie"

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Informacja z otwarcia ofert

Protokół z wyboru ofert