Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:

"Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie"

Załączniki:

Mięso i wędliny

Produkty mleczarskie

Artykuły spożywcze

 Informacja o wyborze ofert:

Mięso i wędliny

Produkty mleczarskie

Artykuły spożywcze