Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy - Terapeuta Zajęciowy

Załączniki:
Ogłoszenie

Oświadczenie

Klauzla RODO